beats by dre cheap

Zatvoreno i otvoreno oscilatorno kolo...;)

Kod zatvorenog oscilatornog kola magnetno polje je unutar soleonida,a izmedju ploca kondenzatora nalazi se elektricno polje...
Kolo u kojem se dobiva elektromagnetno polje naziva se otvoreno oscilatorno kolo...

 Otvoreno oscilatorno kolo

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
31/01/2010 16:44