beats by dre cheap

Elektromagnetni talasi....

Elektromagnetskim talasima se bavio Džejms Maksvel dok je pokušavao da objasni efekte indukcije električne struje u magnetskim poljima i obrnuto..
Elektromagnetni talasi su talasi koji se prostiru kroz vakuum i krecu se brzinom svjetlosti..
Elektromagnetni talasi su nosioci energije,i oni su skloni velikom zracenju...

Elektromagnetski spektar predstavlja pregled svih zračenja po dužini talasa ili frekvenciji.

Frekvencija i talasna dužina predstavljaju osnovne jedinice talasa...

Prikaz elektromagnetnog spektra
Elektromagnetni spektar

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
31/01/2010 17:22