beats by dre cheap

Maxwellova teorija..;)))

....To je teorija koja govori o elektromagnetnim talasima...koji po toj teoriji nastaju uzajamnim djelovanjem magnetnog i elektricnog polja...
Maxwellove jednadžbe temeljni su zakoni svih električnih i magnetskih pojava.
Heinrich R. Hertzje je 1888.god. eksperimentalno dokazao ispravnost svojih teorija, i samim tim se uz Newtona,te Einsteina svrstao među tri najveća mislioca u povijest fizike.
Maxwellove jednadžbe
govore o zavisnosti elektricnog,te magnetnog polja o naboju i struji..
Najuniverzalniji oblik Maxwellovih jednadžbi je:

\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}
\nabla\cdot\mathbf{B} = 0
\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}
\nabla\times\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}                                       
-i ovaj oblik opisuje elektromagnetne fenomene u vakuumu...;)))

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
31/01/2010 17:38