beats by dre cheap

Van der Waalsova jednacina...

Karakteristicno za Van der Waalsovu jednacinu je to da ona prilikom opisa ponasanja stvarnih plinova nastoji da ispravi zakone idealnog gasa.Ova jednacina mijenja zakon idealnog gasa i koristi serije izracunatih vrijednosti poznate kao Van der Waalsove konstante...

                                    ( p + a/V2 )(V –b )= nRT

 

a/V2 - zbog postojanja medjumolekularnih sila

b - clan koji je proporcionalan zapremini molekula gasa

a i b – konstante koje su  zavisne od vrste gasa

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
01/04/2010 21:34