…međudjelovanje tijela…

       Međudjelovanje sa okolinom,odnosno sa nekim drugim tijelom u fizici opisujemo silom…
       Kretanje je određeno polozajem i impulsom tijela,sto potvrđuje i Newton-
       *SiLa Je UzRoK pRoMjEnE sTaNJa KrEtAnjA…*
       Takodjer sile prepoznajemo po njihovom djelovanje koje moze biti:
                                           -DiNaMiCkO
                                           -StAtIcKo…
        Sve sile u prirodi mozemo podijeliti na 4 osnovna tipa međudjelovanja:
                                            -GrAvItAcIoNo             
                                            -eLeKtRoMaGnEtNo
                                            -te JaKo i SlaBo međudjelovanje…
                               VrSte SiLa:
                        *gravitaciona
                              *magnetna
                                     *elektricna
                                                      *sila kohdezije
                                                              *sila ahdezije
                                                                     *nuklearna

2 komentara

Komentariši