…Newtonovi zakoni(aksiomi)…

Dio fizike koji razmatra fizikalne uzroke gibanja(kretanja) zove se DiNaMiKa...
Osnova dinamike su tri Newtonova zakona,koje je jos 1686.godine formulirao engleski fizicar      Isaac Newton…Osnovne fizicke velicine dinamike su:sila i masa. U dinamici se proucava samo djelovanje sile koje se odnosi na uzrok promjene stanja kretanja nekog tijela…
Newtonovi zakoni:

*PRVI NEWTONOV ZAKON(nastao zahvaljujuci Newtonovom proucavanju Galileieva razmatranja tijela)-
…Svako ce tijelo ostati u stanju mirovanja ili jednolikog kretanja po pravcu sve dok pod djelovanjem vanjskih sila to stanje ne promijeni…

*DRUGI NEWTONOV ZAKON(opisuje kako se ponasa tijelo kad na njeg djeluje odredjena vanjska sila):
…Brzina promjene kretanja proporcionalna je sili i desava se u pravcu te sile…
                                                          
F=m*a
*TRECI NEWTONOV ZAKON:
…Svakom djelovanju (akciji) uvijek je suprotno i jednako protudjelovanje (reakcija).Djelovanja dva tijela, jednog na drugo su jednaka i protivnog smjera…
Pogledajte…>ako zelite;))))<
http://dominis.phy.hr/~mbabic/SAMP/19991025_2.gif

2 komentara

Komentariši