… sLaGaNJe SiLa…;)))))))))…***         ***            ***           ***          ***        ***         ***         **

Ponekad se u literaturi spominje i Cetvrti zakon mehanike (iako ga Newton ne navodi), koji se odnosi na slaganje sila:
ukoliko na neko tijelo djeluje n  sila,onda je ukupna sila:

           F = F1 +… + Fn.

Primjer:
Slaganje dvije paralelne sile suprotnih smjerova:
Rezultanta dviju paralelnih sila suprotnih smjerova paralelna je tim silama,intenzitet joj je jednak apsolutnoj vrijednosti razlike intenziteta sila,a smijer joj je određen smijerom vece sile…

                             Fr = F1 + F2
        F1>F2, Fr = F1 – F2
        F1<F2, Fr = F2 – F1.
****          *******           ******            ****        *****


Komentariši