Newtonov zakon gravitacije…

Newtonov zakon gravitacije je prirodni zakon koji opisuje pojavu općeg privlačenja među svim tijelima u svemiru. Smatra se najveličanstvenijim produktom ljudskog uma…Dva tijela djeluju jedno na drugo silom koja je proporcionalna proizvodu njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihovog rastojanja…                                                  
                                         

Newtonov zakon gravitacije

             
m1 i m2 su mase objekata,a r je udaljenost između njih. G je univerzalna gravitacijska konstanta a iznosi 6.67·10-26 N m2 kg-2.
Newtonov zakon gravitacije izveden je iz Keplerovih zakona za planetarna gibanja, uz fizikalnu pretpostavku da je Sunce središte i izvor gravitacijske sile…

Komentariši