Elektromagnetni talasi….

Elektromagnetskim talasima se bavio Džejms Maksvel dok je pokušavao da objasni efekte indukcije električne struje u magnetskim poljima i obrnuto..
Elektromagnetni talasi su talasi koji se prostiru kroz vakuum i krecu se brzinom svjetlosti..
Elektromagnetni talasi su nosioci energije,i oni su skloni velikom zracenju…

Elektromagnetski spektar predstavlja pregled svih zračenja po dužini talasa ili frekvenciji.

Frekvencija i talasna dužina predstavljaju osnovne jedinice talasa…

Prikaz elektromagnetnog spektra

Elektromagnetni spektar

Komentariši