Stojeci talasi….!!!!!!!!

Kada imamo interferenciju
(pojava karakteristicna za talasno kretanje) dva ravna talasa jednakih amplituda koji se krecu jedan na suprot drugog,oscilatorni proces koji pri tome nastaje naziva se stojeci talas...
U praksi stojeci talas nastaje pri odbijanju talasa od pregradu…Talas koji pada na pregradu i odbijeni talas interferiraju…

Komentariši