Zatvoreno i otvoreno oscilatorno kolo…;)

Kod zatvorenog oscilatornog kola magnetno polje je unutar soleonida,a izmedju ploca kondenzatora nalazi se elektricno polje…
Kolo u kojem se dobiva elektromagnetno polje naziva se otvoreno oscilatorno kolo…

 Otvoreno oscilatorno kolo

Komentariši