Izobarni,izohorni i izotermni procesi…;))))

Izobarni procesi su idealizovani procesi i samim tim ne postoje u prirodi,medjutim mi za neke atmosferske procese mozemo pretpostavit da su izobarni,kao npr. mozemo pretpostavit da je izobaran proces kojim nocu uslijed radijacijskog hladjenja nastaje magla… p=const

Slika 1. Satne vrijednosti prizemnog tlaka zraka u Malinskoj tijekom 12. kolovoza 2002. Atmosferski tlak se u vremenu općenito polagano mijenja – promjena od 1 hPa (koja približno odgovara relativnoj promjeni tlaka od svega 0.1 %) katkad traje i do nekoliko sati. Npr. za procese koji su se u donjoj atmosferi Malinske događali 12. kolovoza 2002. u razdobljima 5-6, 15-16 te 21-22 h, možemo pretpostaviti da su bili izobarni. Hvala Državnom hidrometeorološkom zavodu na ustupljenim podacima tlaka.

Izohorni procesi su procesi kod kojih sistem moze preci iz pocetnog u konacno stanje uz const volumen…

Izotermni, izobarni, izhorni i adijabastki proces Adijabata
Slika 1. Izobarni, izohorni, izotermni i adijabatski proces u p,V dijagramu Slika 2. Adijabata u p,V dijagramu

Izotermni procesi su procesi kod kojih je temperatura konstantna… T=const

Slika 1. Satne vrijednosti temperature zraka u Senju 2. kolovoza 2002. U ranim poslijepodnevnim satima, tj. u vremenima oko temperaturnog maksimuma možemo pretpostaviti da je neki atmosferski proces izoterman. U ovom primjeru možemo pretpostaviti da je T konst. u razdoblju od 14 do 15 h lokalnog vremena.  Hvala Državnom hidrometeorološkom zavodu na ustupljenim podacima tlaka.

 

Komentariši