…tErMoDiNaMiKa…

Termodinamika istrazuje fizikalne procese koji se desavaju u makroskopskim sistemima,tj. tijelima koja su sastavljena od velikog broja cestica…Termodinamika se zasniva na dva opca zakona prirode,na      1. i 2. zakonu termodinamike…Termodinamika ne postavlja nikakve hipoteze o strukturi tvari.To je eksperimentalna ili empirijska nauka…
Prvi zakon termodinamike odnosi se na princip ocuvanja energije…Energija kao takva ne može se stvoriti iz neceg niti se može uništiti,samo se može prenijeti iz jednog oblika u drugi, ili s jednog tijela na drugo,nemoguće je napraviti stroj (perpetuum mobile) koji bi stvarao energiju iz ničega.
Q=Du + W
Q-primljena toplota
Du-razlika unutrasnje energije na pocetku i kraju procesa…

Komentariši