Rezultati laboratorijskih vjezbi…

Vjezba br.1.>Mjerenje duljine mikrometarskim vijkom
Zadatak:
Mjeriti 10 puta,te odrediti max apsolutnu i max relativnu gresku mjerenja.
Pribor:
-šubler
-odredjeni predmet za mjerenje
Rezultati:
V=(151,85 ± 20,81)mm3
ɛ=14%

Vjezba br.2.>Odredjivanje specificne tezine datog cvrstog tijela
Pribor:
-dinamometar
-casa sa destilovanom vodom
-tijelo objeseno o konac
Rezultati:
γ= (2,960 ± 0,05 )kg/m3
ɛ=1,6%

Vjezba br.3.>Odredjivanje zakona o ocuvanju meh.energije
Rezultati:
(0,25 je priblizno jednako 0,12)m
ɛ=48%

Vjezba br.4.>Odredjivanje pocetne brzine kosog hitca
Rezultati:
v0=(0,28 ± 2,66)m/s
ɛ=11%

Vjezba br.5.>Odredjivanje ubrzanja Zemljine teze pomocu matematickog klatna
Rezultati:
g=(9,77±0,03)m/s2
ɛ=20%

Vjezba br.6.>Odredjivanje brzine zvuka u zraku
Rezultati:
f=(611,95±22,66)Hz
ɛ=3,7%

Vjezba br.7.> Odredjivanje momenta inercije tijela
Rezultati:
I=(0,000016±0)kg/m2
ɛ=0%

Vjezba br.8.>Odredjivanje reda velicine molekula oleinske kiseline
Rezultati:
d=(0,0073±0,0011)mm
ɛ=15,07%

Vjezba br.11.>Odredjivanje kapacitivnog i induktivnog otpora
Rezultati:
Cx=(68,53±6,47)F
ɛ=9,4%
Lx=(46,89±4,27)
ɛ=9,1%
Lx=(1,27±0,29)H
ɛ=23%

Vjezba br.12.>Odredjivanje pocetne brzine djecijeg autica
Rezultati:
v=(1,19±0,07)m/s
ɛ=5%

Vjezba br.13.>Odredjivanje indeksa prelamanja
Rezultati:
u=1,68±0,04
ɛ=2,1%

Komentariši