Newtonov zakon gravitacije…

Newtonov zakon gravitacije je prirodni zakon koji opisuje pojavu općeg privlačenja među svim tijelima u svemiru. Smatra se najveličanstvenijim produktom ljudskog uma…Dva tijela djeluju jedno na drugo silom koja je proporcionalna proizvodu njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihovog rastojanja…                                                                                                           m1 i m2 su mase objekata,a r je udaljenost između njih. G je…

Nastavi čitanje →

… sLaGaNJe SiLa…;)))))))))…

***         ***            ***           ***          ***        ***         ***         ** Ponekad se u literaturi spominje i Cetvrti zakon mehanike (iako ga Newton ne navodi), koji se odnosi na slaganje sila: ukoliko na neko tijelo djeluje n  sila,onda je ukupna sila:            F = F1 +… + Fn. Primjer: Slaganje dvije paralelne sile suprotnih smjerova: Rezultanta dviju paralelnih…

Nastavi čitanje →

…dinamika…

Dinamika je područje klasicne mehanike koja proučava djelovanje sila na kretanje tijela, čime se razlikuje od statike koja proučava samo sile i kinematike koja proučava samo gibanje.Osnove dinamike su Newtonovi zakoni … Newtonovi zakoni kretanja… 1) Tijelo će se kretati jednoliko duž pravca ili će ostati u stanju mirovanja ako na njega ne djeluju nikakve sile…

Nastavi čitanje →

…Newtonovi zakoni(aksiomi)…

Dio fizike koji razmatra fizikalne uzroke gibanja(kretanja) zove se DiNaMiKa… Osnova dinamike su tri Newtonova zakona,koje je jos 1686.godine formulirao engleski fizicar      Isaac Newton…Osnovne fizicke velicine dinamike su:sila i masa. U dinamici se proucava samo djelovanje sile koje se odnosi na uzrok promjene stanja kretanja nekog tijela… Newtonovi zakoni: *PRVI NEWTONOV ZAKON(nastao zahvaljujuci Newtonovom proucavanju…

Nastavi čitanje →

…međudjelovanje tijela…

       Međudjelovanje sa okolinom,odnosno sa nekim drugim tijelom u fizici opisujemo silom…        Kretanje je određeno polozajem i impulsom tijela,sto potvrđuje i Newton-        *SiLa Je UzRoK pRoMjEnE sTaNJa KrEtAnjA…*        Takodjer sile prepoznajemo po njihovom djelovanje koje moze biti:                                            -DiNaMiCkO                                            -StAtIcKo…         Sve sile u prirodi mozemo podijeliti na 4 osnovna tipa…

Nastavi čitanje →